Senarai Timbalan Menteri Malaysia 2011

Y.B. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA JOSEPH KURUP
TIMBALAN MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar,
Aras 7, Blok D5, Parcel D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
joseph@nre.gov.my
http://www.nre.gov.myY.B. DATUK LIEW VUI KEONG
TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri,
Bangunan Perdana Putra,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
liewvuikeong@pmo.gov.my
http://www.pmo.gov.my/liewvuikeongY.B. DATUK DR. HAJI ABDUL LATIFF BIN AHMAD
TIMBALAN MENTERI PERTAHANAN
Kementerian Pertahanan,
Wisma Pertahanan,
Jalan Padang Tembak,
50634 KUALA LUMPUR.
latiff@mod.gov.my
http://www.mod.gov.my
Y.B. DATO' JOSEPH SALANG ANAK GANDUM
TIMBALAN MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan,
Tingkat 8, Angkasapuri,
50610 KUALA LUMPUR
joseph@moi.gov.my
http://www.kpkk.gov.my

Y.B. DATUK JOSEPH ENTULU ANAK BELAUN
TIMBALAN MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah,
Aras 9, Blok D9, Parcel D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62606 PUTRAJAYA.
josephentulu@rurallink.gov.my
http://www.rurallink.gov.my/
Y.B. DATO' MOHD. JOHARI BIN BAHARUM
TIMBALAN MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani,
Aras 16, Wisma Tani,
No.28, Persiaran Perdana, Presint 4,
62624 PUTRAJAYA
mjohari@moa.gov.my
http://www.moa.gov.my
Y.B. DATUK WIRA ABU SEMAN BIN HAJI YUSOP
TIMBALAN MENTERI DALAM NEGERI
Kementerian Dalam Negeri,
Aras 12, Blok D1, Parcel D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
abuseman@moha.gov.my
http://www.moha.gov.myY.B. SENATOR DATO' DR. MASHITAH BINTI IBRAHIM
TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri,
Aras 3, Blok Barat
Bangunan Perdana Putra
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
mashitah@pmo.gov.my
http://www.pmo.gov.my/mashitahY.B. DATO' YONG KHOON SENG
TIMBALAN MENTERI KERJA RAYA
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 5, Blok A, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 KUALA LUMPUR.
ksyong@kkr.gov.my
http://www.kkr.gov.my/

Y.B. DATUK HAJJAH ROHANI BINTI ABDUL KARIM

TIMBALAN MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN


rohanik@kpdnkk.gov.my
http://www.kpdnkk.gov.my

Y.B. PUAN NORIAH BINTI KASNON
TIMBALAN MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air,
Aras 6, Blok E4/5, Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62668 PUTRAJAYA.
noriah@ktak.gov.my
http://www.kettha.gov.my
Y.B. DATO' JACOB DUNGAU SAGAN
TIMBALAN MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri,
Tingkat 15, Blok 10,
Kompleks Pejabat Kerajaan, Jalan Duta,
50622 KUALA LUMPUR.
jdsagan@miti.gov.my
http://www.miti.gov.my/
Y.B. DATUK IR. DR. WEE KA SIONG
TIMBALAN MENTERI PELAJARAN
Kementerian Pelajaran,
Aras 10, Blok E8, Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJAYA.
wee.kasiong@moe.gov.my
http://www.moe.gov.my/
Y.B. TUAN JELAING ANAK MERSAT
TIMBALAN MENTERI PENGANGKUTAN
Kementerian Pengangkutan,
Aras 7, Blok D5, Parcel D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62602 PUTRAJAYA
jelaing@mot.gov.my
http://www.mot.gov.my
Y.B. TUAN HJ. FADILLAH BIN YUSOF
TIMBALAN MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Aras 7, Blok C5, Parcel C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62662 PUTRAJAYA.
fadillah@mosti.gov.my
http://www.mosti.gov.my/
Y.B. DATO' TAN LIAN HOE
TIMBALAN MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan,
Aras 13 (menara), No. 13,
Persiaran Perdana, Presint 2,
62623 PUTRAJAYA.
lotustan@kpdnkk.gov.my
http://www.kpdnhep.gov.myY.B. DATO' DEVAMANY A/L S.KRISHNASAMY
TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri,
Aras 3, Blok Barat,
Bangunan Perdana Putra,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
skdevamany@pmo.gov.my
http://www.pmo.gov.my/skdevamany
Y.B. DATUK SARAVANAN A/L MURUGAN
TIMBALAN MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR
Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar,
Aras 4, Blok B2,
Menara PJH, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
saravanan@kwp.gov.my
http://www.kwp.gov.my/Y.B. SENATOR TUAN A. KOHILAN PILLAY A/L G. APPU
TIMBALAN MENTERI LUAR NEGERI
Kementerian Luar Negeri,
Aras 3, Wisma Putra, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62602 PUTRAJAYA.
kohilan.pillay@kln.gov.my
http://www.kln.gov.my
Y.B. DR. HOU KOK CHUNG
TIMBALAN MENTERI PENGAJIAN TINGGI
Kementerian Pengajian Tinggi,
Aras 7, Blok E3, Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
houkcg@mohe.gov.my
http://www.mohe.gov.my/
Y.B. DATO' HAMZAH BIN ZAINUDIN
TIMBALAN MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi,
Aras 13, Lot 2G4, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62654 PUTRAJAYA.
hamzahz@kppk.gov.my
http://www.kppk.gov.my

Y.B. DATO' SAIFUDDIN BIN ABDULLAH
TIMBALAN MENTERI PENGAJIAN TINGGI
Kementerian Pengajian Tinggi,
Aras 7, Blok E3, Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
saifuddin@mohe.gov.my
http://www.mohe.gov.myY.B. DATO' HAJI HASAN BIN MALEK
TIMBALAN MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah,
Aras 9, Blok D9, Parcel D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62606 PUTRAJAYA.
hasan@rurallink.gov.my
http://www.rurallink.gov.my/
Y.B. SENATOR DATO' MAZNAH BINTI MAZLAN
TIMBALAN MENTERI SUMBER MANUSIA
Kementerian Sumber Manusia,
Aras 9, Blok D3, Parcel D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
maznahmazlan@mohr.gov.my
http://www.mohr.gov.my
Y.B. DATUK SERI PANGLIMA HAJI LAJIM BIN HAJI UKIN
TIMBALAN MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan,
Aras 5 Utara, Blok K,
Pusat Bandar Damansara,
50644 KUALA LUMPUR.
DSP_lajim@kpkt.gov.my
http://www.kpkt.gov.my

Y.B. SENATOR DATO' T.MURUGIAH
TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri,
Aras 3, Blok Barat,
Bangunan Perdana Putra,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
murugiah@pmo.gov.my
http://www.pmo.gov.my/murugiah
Y.B. DATUK ABDUL RAHIM BIN BAKRI
TIMBALAN MENTERI PENGANGKUTAN
Kementerian Pengangkutan,
Aras 6, Blok D5, Parcel D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62602 PUTRAJAYA
arb@mot.gov.my
http://www.mot.gov.my

Y.B. SENATOR DATUK DR. AWANG ADEK HUSSEIN
TIMBALAN MENTERI KEWANGAN
Kementerian Kewangan,
Aras 11, Blok Tengah, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62592 PUTRAJAYA.
awang.adek@treasury.gov.my
http://www.treasury.gov.myY.B. SENATOR PUAN HENG SEAI KIE
TIMBALAN MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat,
Aras 3, Blok E, Kompleks Pejabat Kerajaan,
Bukit Perdana, Jalan Dato' Onn,
50515 KUALA LUMPUR.
hengsk@kpwkm.gov.my
http://www.kpwkm.gov.my


Y.B. DATUK ROSNAH BT. HAJI ABDUL RASHID SHIRLIN
TIMBALAN MENTERI KESIHATAN
Kementerian Kesihatan,
Aras 13, Blok E7, Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
rosnahshirlin@moh.gov.my
http://www.moh.gov.myY.B. DR. HAJI MOHD. PUAD ZARKASHI
TIMBALAN MENTERI PELAJARAN
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 10, Blok E8, Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJAYA.
mpz@moe.gov.my
http://www.moe.gov.myY.B. DATO' RAZALI BIN IBRAHIM
TIMBALAN MENTERI BELIA DAN SUKAN
Kementerian Belia dan Sukan,
Aras 16, Menara KBS,
No 27 Persiaran Perdana, Presint 4
62570 PUTRAJAYA.
razaliibrahim@kbs.gov.my
http://www.kbs.gov.myY.B. DATO' MUKHRIZ BIN TUN DR. MAHATHIR
TIMBALAN MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri,
Tingkat 15, Blok 10,
Kompleks Pejabat Kerajaan,
Jalan Duta,
50622 KUALA LUMPUR.
mukhriz@miti.gov.my
http://www.miti.gov.myY.B. DATUK HAJI AHMAD BIN HAJI MASLAN
TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri
Bangunan Perdana Putra,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
ahmadmaslan@pmo.gov.my
http://www.pmo.gov.my/ahmadmaslanY.B. DATUK LEE CHEE LEONG
TIMBALAN MENTERI DALAM NEGERI
Kementerian Dalam Negeri,
Aras 12, Blok D1, Parcel D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
chee.leong@moha.gov.my
http://www.moha.gov.my
Y.B. DATO' DR. JAMES DAWOS MAMIT
TIMBALAN MENTERI PELANCONGAN
Kementerian Pelancongan,
Tingkat 36, Menara Dato' Onn,
Pusat Dagangan Dunia Putra,
45, Jalan Tun Ismail,
50695 KUALA LUMPUR.
dawos@motour.gov.my
http://www.motour.gov.my


Y.B. SENATOR DATO' PALANIVEL A/L K. GOVINDASAMY
TIMBALAN MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi,
Aras 13, Lot 2G4, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62654 PUTRAJAYA.
palanivel@kppk.gov.my
http://www.kppk.gov.myY.B. SENATOR DATO' DONALD LIM SIANG CHAI
TIMBALAN MENTERI KEWANGAN
Kementerian Kewangan,
Aras 11, Blok Tengah, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62592 PUTRAJAYA.
donaldlim@treasury.gov.my
http://www.treasury.gov.my


Y.B. SENATOR DATUK MAGLIN DENNIS D'CRUZ
TIMBALAN MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan,
Tingkat 8, Angkasapuri,
50610 KUALA LUMPUR.
dcruz@kpkk.gov.my
http://www.kpkk.gov.myY.B. SENATOR TUAN GAN PING SHOU @ GAN PING SIEU
TIMBALAN MENTERI BELIA DAN SUKAN
Kementerian Belia dan Sukan,
Aras 16, Menara KBS,
No 27 Persiaran Perdana, Presint 4
62570 PUTRAJAYA.
ganpingsieu@kbs.gov.my
http://www.kbs.gov.myY.B. DATUK RICHARD RIOT ANAK JAEM
TIMBALAN MENTERI LUAR NEGERI
Kementerian Luar Negeri,
Aras 3, Wisma Putra, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62602 PUTRAJAYA.
dtkriot@kln.gov.my
http://www.kln.gov.my


Y.B. TUAN CHUA TEE YONG
TIMBALAN MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani,
Aras 17,  Wisma Tani, Presint 4,
No.28, Persiaran Perdana, Presint 4, 
62624 PUTRAJAYA
chuaty@moa.gov.my
http://www.moa.gov.my

Sumber

Beri Komen?

Komen la apa nak komen,tapi kalau boleh gunakan bahasa yang orang boleh faham dan berfikir.